Koos de Koala Stichting

De Koos de Koala Stichting is opgericht om kinderen in het basisonderwijs te leren hoe ze goed voor onze aarde kunnen zorgen. Op dit moment heeft duurzaamheid nog een zeer beperkte plek in het basisonderwijs en met het voorstel voor het nieuwe curriculum komt daar nog weinig verandering in.

Via een interactief Koos de Koala lespakket komen kinderen en hun families op een toegankelijke manier in aanraking met grote milieuthema’s en informeren we over het veranderende klimaat. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, dier en natuur. Het creëren van bewustzijn hierover is de eerste stap naar verandering én actie.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en bewustwording van kinderen op het gebied van natuur en klimaat en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Onze doelstelling is dat in schooljaar 2022/2023 1500 scholen van de 6.131 basisscholen in Nederland het Koos de Koala lespakket heeft gebruikt in de onderbouw (groep 1 t/m 4).

“Basisschoolkinderen van nu zijn rond 2030 klaar met hun opleiding. Heeft die ze voorbereid op klimaatproblemen?”

De Koos de Koala Stichting bestaat uit een jong en ambitieus team van creatieven, producenten, communicatie professionals en ervaringsdeskundigen met een passie voor onze planeet en een sterke drive om zoveel mogelijk kinderen en ouders te bereiken met onze missie. Daarnaast betrekken we in alle fasen van het project experts en partners op het gebied van (digitaal) onderwijs, klimaat en duurzaamheid.

Liselot Jansen

Het bestuur wordt aangestuurd door Liselot Jansen met een ruime ervaring in mediaproductie en creatie en ontwikkeling. Door mensen te verbinden via inspirerende en creatieve content maakt Liselot mensen bewust van hun impact op een groenere wereld. Samen met het team staat zij aan de basis van de ontwikkeling en de uitrol van het lespakket. Als voorzitter leidt zij het bestuur en de vergaderingen van de stichting.

Martijn de Jong

Martijn de Jong heeft ruime ervaring als Project Manager in de Media bij bedrijven zoals BNNVARA, WarnerBros en IDTV. Als secretaris is hij verantwoordelijk voor de verslagen en notulen van de stichting en het schrijven van brieven of andere stukken namens de vereniging.

Reinoud Blom

Reinoud Blom studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft verschillende functies vervuld binnen advies (Boston Consultancy Group) en educatie (Lyceo en Rijksuniversiteit Groningen). Als penningmeester beheert hij het geld van de vereniging of stichting. Hieronder valt het beheer van de bankrekeningen, het maken van het financieel jaarverslag en het bewaken van de begroting in samenwerking met het projectteam.

We kijken ernaar uit om samen met juffen, meesters, klimaat- en educatie experts een mooi lesprogramma te realiseren voor kinderen in de onderbouw. Via een interactief Koos de Koala lespakket komen ze op een toegankelijke manier in aanraking met grote milieuthema’s en informeert hij over het veranderende klimaat. 

Het creëren van bewustzijn hierover is de eerste stap naar verandering én actie. Helaas is dat momenteel urgenter dan ooit. Via Koos creëren we een band met de natuur – want wanneer je van iets houdt wil je dit ook goed beschermen 💚

Wanneer kinderen al op jonge leeftijd milieubewust worden gemaakt, kan het hele gezin bijdragen aan een duurzame en groene aarde.

Wil je meer weten of doneren om het lespakket of scholen te verwezenlijken? Werk je op, of ken je een school of klas die misschien mee wil doen aan de eerste pilot? Laat het ons weten en hopelijk tot heel snel bij jou of jouw kinderen op school! 🐨🌿

ANBI gegevens
De Koos de Koala stichting heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan de Koos de Koala Stichting. 


Naam organisatie:

Koos de Koala Stichting


RISN nummer / KVK nummer:

862940710 / 83631151


Bankgegevens Triodos

IBAN: NL18TRIO0320363457


Contactgegevens:

Postadres: Paramariboplein 42-3, 1058 AT, Amsterdam

Telefoonnummer oprichter L.J.C. Jansen +31 6 45 76 21 90

E-mail: mail@koosdekoala.nl


Doelstelling:

De Koos de Koala Stichting heeft als missie om kinderen in het basisonderwijs te leren hoe ze goed voor onze aarde moeten zorgen. Dit wordt gestimuleerd door een interactief lespakket te ontwikkelen en te verspreiden waarmee het klimaat de prioriteit krijgt die het verdient. Het creëren van bewustzijn hierover is de eerste stap naar verandering en actie.

De Stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en bewustwording van kinderen op het gebied van natuur en klimaat en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Beloningsbeleid

Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. Enkel als er onkosten worden gemaakt, zal er sprake zijn van een vergoeding. 
 

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.


Beleidsplan

Klik hier voor de hoofdpunten uit het beleidsplan 2021-2025 van de stichting.

Beleidsplan Koos de Koala Stichting